alt
alt
alt
alt

CÁC DỰ ÁN

Về chúng tôi

Hong Yeung Company - Về Chúng Tôi

CÔNG TY TNHH MTV HONG YEUNG VIỆT NAM là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, do Công ty TNHH Quốc tế Hong Yeung (Hong Kong, Trung Quốc) thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 353043000008 do Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội cấp ngày 08 tháng 02 năm 2007 để thực hiện, quản lý dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hội – Khu B, Khu kinh tế Nhơn Hội. Trụ sở : Khu công nghiệp Nhơn Hội – Khu B, Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Xem thêm  
<b>Hong Yeung Company</b> - <i>Về Chúng Tôi</i>